Elektrische veiligheidstesten voor verlichtingsarmaturen EN60598-1

De regelgeving voor elektrische veiligheidstesten van verlichtingsarmaturen staan omschreven in de norm EN60598-1.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw verlichtingsproducten voldoen aan de veiligheidsnormen die zijn vastgesteld in de EN60598-1-norm. Door de onderstaande veiligheidstesten uit te voeren, kun je ervoor zorgen dat uw producten veilig zijn voor gebruik en voldoen aan de normen

Onderstaand een beknopt overzicht van de gewenste testmethoden die in deze norm staan omschreven.

De beproevingen die in de EN60598-1 staan, integreren wij in de volgende testers:

– Veiligheidstester Handheld 
– Veiligheidstester GLP1-g
– Veiligheidstester GLP2-Basic
– Veiligheidstester GLP2-ce

BESCHERMINGSLEIDINGSMETING – PE

De beschermingsleidingbeproeving wordt toegepast bij klasse I apparaten en er wordt gecontroleerd of de PE-weerstand onder de vastgestelde grenswaarde ligt.
De beproeving wordt doorgevoerd om te controleren of er bij een eventuele sluiting de foutstroom correct naar aarde wordt weggevoerd.

ISOLATIEWEERSTANDSMETING – ISO

De isolatieweerstandsmeting kan zowel aan klasse I als klasse II apparaten worden doorgevoerd. Er wordt gecontroleerd met een DC spanning van 500V of de ohmse isolatieweerstand boven de vastgestelde normen ligt.

Met behulp van de beproeving kan men vaststellen of er lekstromen optreden. Indien de isolatieweerstand te laag is kan het resulteren in een hoge aanraakspanning van het apparaat. Bij het aanraken van deze metalen delen zal bij een fout in het armatuur de aanraakstroom via de persoon naar aarde vloeien.

Veiligheidstester Basic

FUNCTIONELE TEST – FCT 

Bij de functionele test controleert men of de lamp naar behoren functioneert. Hierbij meet men doorgaans de opgenomen stroom uit het net. In verband met de veiligheid leveren wij onze tester standaard met een scheidingstransformator.

G<P2-ce Modular

HOOGSPANNINGSTEST – AC

Met de doorslagvastheidsmeting controleren we het armatuur op zwakke plekken en of de isolatie een overspanning kan doorstaan.

Opmerking: Indien men 100% een isolatieweerstandsmeting doorvoert is het niet noodzakelijk een hoogspanningstest AC door te voeren op de armaturen. Eventueel is het noodzakelijk na een aantal producten een HV-AC test te moeten doorvoeren, dit af te stemmen met de betreffende keuringsinstanties.

Terug naar overzicht
Translate