Wat is een isolatieweerstandsmeting

Uitleg isolatieweerstandsmeting (ISO)

De isolatieweerstandsmeting is een belangrijke meting die wordt gebruikt om de kwaliteit van de isolatie van elektrische apparatuur te beoordelen.

Het meet de weerstand in kilo-hm, megaohm of gigaohm tussen de (spanningsvoerende) geleiders en de isolatie van een apparaat of installatie.

De isolatieweerstandsmeting is voornamelijk bedoeld om de conditie van de isolatie te beoordelen en te bepalen of er mogelijk problemen zijn met het apparaat.

De aangelegde spanning tijdens de meting is altijd een gelijkspanning, en met berekend de isolatieweerstand met behulp van de wet van Ohm (U= I x R)

De isolatieweerstandstest wordt gebruikt voor testobjecten met beschermingsklasse I of II. Producten met beschermingsklasse I zijn voorzien een aarde geleider (PE*).

Producten met klasse II zijn voorzien van een extra beschermende isolatie en hebben geen PE-geleider.

Wat meet een isolatieweerstandmeting

Met behulp van de isolatieweerstandsmeting wordt getest of de ohmse isolatieweerstand boven de grenswaarde ligt die in de norm is vastgelegd. De test wordt uitgevoerd om te controleren of er te hoge lekstromen optreden ten opzichte van de aarde of tussen elektrische leidingen.

Als de isolatieweerstand te laag is treedt er een te hoge aanraakstroom in de metalen onderdelen van het te testen product (DUT) en kan een gevaar opleveren.

Bij het aanraken van deze metalen onderdelen zal de zogenoemde aanraakstroom door de persoon naar de aarde vloeien. Vooral bij testobjecten met beschermende klasse II kunnen isolatiefouten bij metalen onderdelen gevaarlijk zijn, aangezien de stroom niet door de aarding kan worden afgevoerd.

Indien de isolatieweerstand hoog is en de lekstroom laag, geeft dit aan dat er voldoende isolatie aanwezig is van de stroom voerende delen van het testobject. 
De tester geeft dan een waarde aan die bijvoorbeeld in het, kilo-ohm, gigaohm of terraohm bereikt ligt.

In standaard normeringen bijvoorbeeld voor verlichting ligt de minimale grens op > 1 mohm.

Indien de aardverbinding niet correct is aangesloten, kan de aanraakspanning bij de schakelkast/behuizing van de DUT (Device Under Test) te hoog worden. Bij het aanraken van geleidende delen van de metalen kast vloeit een gevaarlijke aanraakstroom door de persoon naar de aarde.

In onderstaand voorbeeld zie je een voorbeeld waarbij de aarding niet correct is aangesloten, deze heeft een te hoge weerstandswaarde van de aarding (> 0.2 ohm) Deze foutstroom zal uiteindelijk door de persoon naar de aarde vloeien en niet via de aarde.

Definities
EVU      : Netbeheerder
DUT      : Device Under Test | test object
IL          : Stroom door testobject
IAbl      : lekstroom
UN        : Voedingsspanning
RPE      : Aardingsweerstand
UB        : Mogelijke aanraakspanning

Onderstaand een afbeelding van een klasse II toestel waar de foutstroom direct door de persoon naar aarde vloeit. De reden hiervoor is dat de aarde in een klasse 2 toestel niet aanwezig is.

Onderstaand afbeelding geeft een DUT weer, aangesloten op een veiligheidstester, hier ziet men dat we de testspanning op de L en N zetten (kortgesloten) ten opzichte van de aardverbinding

De testspanning bij een isolatieweerstandsmeting is doorgaans 500 Volt DC.
De test wordt vaak uitgevoerd met kortgesloten voedingskabels ten opzichte van de aardekabel (PE). Er zijn verschillende normen en regels voor verschillende testobjecten. Het spanningsniveau is in deze normering vastgelegd.

De isolatieweerstandsmeting kan men alleen met een gelijkspanning (DC) doorvoeren, het capacitieve gedeelte van het testobject is alleen van invloed tijdens het aanleggen/opbouwen van de gelijkspanning. Indien de capaciteit “geladen” is meet men alleen de reine lekstroom door het ohmse gedeelte van het testobject naar aarde.

De berekening van de isolatieweerstand is op basis van R = U/I, daarbij is de U de aangelegde testspanning, de I de lekstroom en de R de berekende isolatieweerstandswaarde.

Indien een testobject een hoge capaciteit bezit is het verplicht om het testobject te ontladen, onze testsystemen controleren automatisch of er een restspanning aanwezig is en hoeveel Volt er tijdens het ontladen aanwezig is.

*De afkorting PE staat voor Protective Earth

Elektrische testsystemen die kunnen worden voorzien van een isolatieweerstandsmeting:

Elektrische Veiligheidstesters

Elektrische veiligheidstester Handheld
Elektrische veiligheidstester GLP1-g
Elektrische veiligheidstester GLP2-Basic
Elektrische veiligheidstester GLP2-Modular
Elektrische veiligheidstester GLP3

Windigstesters

Elektrische windingstester MotorAnalyzer 1
Elektrische windingstester MotorAnalyzer R2
Elektrische windingstester MTC2
Elektrische windingstester MTC3

Kabelbooomtesters

Kabeltester Automeg
Kabeltester portable Automeg

Terug naar overzicht
Translate