Lekstroommeting EN60990 EN60601

Net als bij de isolatieweerstand en hoogspanningstest gaat het bij de lekstroom meting om de kwaliteit en veiligheid van de isolatie.

De lekstroom meting vindt plaats tijdens de werking van het elektrische apparaat. Hiervoor wordt het elektrische apparaat op de bedrijfsspanning aangesloten en getest of er een te hoge lekstroom door de isolatie naar de behuizing loopt. Het is dus een combinatie van een veiligheids- en functietest.

Waarom?
Veilige isolatie is de centrale beschermingsmaatregel voor de elektrische veiligheid. Het zorgt ervoor dat de gebruiker niet in contact komt met onder spanning staande geleiders en dat er geen kortsluiting kan ontstaan tussen de geleiders of naar de behuizing van de apparatuur.

Indien dit zou gebeuren, loopt er een levensbedreigende stroom door de gebruiker als deze de behuizing zou aanraken. De beschermingsgeleider (PE) moet ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Maar in het ergste geval kan de aarde ook defect zijn. Het zou ook alleen maar een preventie van het effect zijn en niet de oorzaak.

Om dit alles te garanderen moet de isolatie in goede toestand zijn! Dit moet worden bewezen en gedocumenteerd vóór de levering van het elektrische product door middel van een lekstroomtest.

Deze test is niet verplicht voor alle elektrische apparatuur. Het kan echter wel nodig zijn voor de certificering van het elektrische apparaat in de typetest. Indien het nodig is tijdens de fabricage is het een productie test.

Dit omvat dat ieder elektrisch product dat u op de markt brengt, aan een lekstroomtest moet worden onderworpen.

Hoe?
Omdat isolatie “iets met spanning te maken heeft”, vindt de test plaats bij een verhoogde nominale spanning. De stijging is meestal + 6%, + 10% of + 15%.
Reden: aangezien de netspanning later met bijvoorbeeld + 10% bij de eindklant kan worden verhoogd, moet dit tijdens de test worden gesimuleerd. Het elektrische product bevindt zich dus in een bedrijfstoestand met overspanning.

Deze procedure heeft het voordeel dat, voor zover mogelijk, alle onderdelen van het elektrische product tijdelijk of permanent onder spanning staan tijdens de lopende test.
De test wordt vaak aangeduid als een “warme lekstroomtest”. Logischerwijs is er ook de “koude lekstroomtest”. In dit geval wordt het elektrische product niet gebruikt. De testspanning is hier lager. (Vervangende lekstroom test).

Het doel is om de stroom door de isolatie te meten onder een breed scala aan foutcondities. Dit is het beoordelingscriterium voor de isolatie. Het mag nooit groter zijn dan een bepaalde maximumstroom gedurende de gehele testperiode. De bovengrens van de lekstroom kan per product en in verschillende regio’s/normen verschillend worden ingesteld. Daarom moet u de testparameters uit de voor het product en de regio geldende norm halen.

De stroommeting is niet zomaar een eenvoudige stroommeting met een multimeter!
Nee, de gebruiker wordt gesimuleerd door verschillende RC-netwerken (weerstand/condensatornetwerken). Deze zijn gedefinieerd in de normen voor verschillende, mogelijke foutgevallen.

De test wordt uitgevoerd onder verschillende foutcondities die automatisch door onze tester worden gesimuleerd.
De lekstroom in de beschermingsleiding van het elektrische apparaat wordt gemeten.

Als er onderdelen van de behuizing op het elektrische product zitten die niet op de beschermingsgeleider zijn aangesloten, wordt de test uitgevoerd met behulp van een testsonde.

TestparametersTypische waarden SCHLEICHStandaard tot klantspecifiek
Testspanning1.05 – 1.1 x Unominaal1,0 – 1,15 x nominale spanning
Maximaal toelaatbare teststroom1 – 30 mA1 µA – 500 mA
Minimale testduur1 svan 0,1 s tot 24 uur
Meetcircuits EN6099031e .meetcircuit: unweighted touch current
2e. meetcircuit: touch current evaluated for perception and reaction
3. meetcircuit: measurement circuits: touch current evaluated for release
Meetcircuits EN606011meetcircuit: EN60601
Meetcircuits UL1meetcircuits: UL1026 + UL1283
Meetfrequentie500 Hz, 1 MHztot met 500 Hz / 1MHz

Met deze reeks van eisen is het natuurlijk ideaal om een testinstrument te gebruiken dat zoveel mogelijk van de wereldwijde normen dekt.

De lekstroommetingen tot 1 MHz ?
Steeds meer moderne elektrische producten hebben geïntegreerde elektronische componenten. Heel vaak worden schakelende voedingen gebruikt voor de interne voeding. Deze kunnen pulsachtige lekstromen produceren met zeer hoogfrequente componenten tot 1 MHz.
Om deze te kunnen testen moet de lekstroommeettechniek noodzakelijkerwijs tot 1 MHz gedimensioneerd zijn.

Terug naar overzicht
Translate