Temperatuur bij lektesten

Bij een lektest met luchtdruk wordt er gebruik gemaakt van perslucht om de test uit te voeren. Bij het uitvoeren van de test wordt de te testen ruimte of het object afgesloten en wordt er druk opgebouwd in het systeem. Vervolgens wordt er gekeken of de druk in het systeem constant blijft. Indien de druk daalt, kan dit duiden op een lek in het systeem.

De temperatuur is belangrijk bij deze test omdat de dichtheid van lucht afhankelijk is van de temperatuur. Dit betekent dat als de temperatuur verandert, de dichtheid van de lucht in het systeem ook verandert. Als de temperatuur bijvoorbeeld stijgt, zal de dichtheid van de lucht afnemen en zal de druk in het systeem dalen, zelfs als er geen lek is.

Daarom is het belangrijk om de temperatuur tijdens de test constant te houden. Als de temperatuur verandert tijdens de test, kan dit leiden tot onnauwkeurige resultaten. Dit kan ertoe leiden dat lekken over het hoofd worden gezien of dat er ten onrechte lekken worden gedetecteerd.

Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen bij een lektest met luchtdruk, is het daarom belangrijk om de temperatuur tijdens de test constant te houden en deze factor mee te nemen bij het interpreteren van de resultaten van de test.

Fortest heeft de ongelijkheid bij de lektesters een aparte temperatuursensor aan te sluiten om een nog nauwkeurige lektest door te voeren.

Technologie

De sensor meet de temperatuur van het te testen werkstuk door het detecteren van de infraroodenergie die door het te testen oppervlak wordt uitgezonden. De omgevingstemperatuur wordt berekend uit de temperatuur van het metalen oppervlak van de sensorkop.

Toepassing

Meting van de objecttemperatuur van het door de sensor of meting van de omgevingstemperatuur waarbij het werkstuk wordt getest. Compensatie van de druk gegenereerd door de temperatuur van het geteste werkstuk op de uiteindelijke drukmeting
De sensor maakt het mogelijk een low level en een high level van temperatuur in te stellen waarboven een alarmsignaal afgaat

Technische kenmerken

Een van de kleinste bestaande infraroodsensoren met een optische resolutie van 22:1.
Nauwkeurige temperatuurmeting zonder direct contact met de testprijs.
Meting van de omgevingstemperatuur waarbij het onderdeel wordt getest.
Robuust en bruikbaar zonder koelsysteem tot een omgevingstemperatuur van 180°C .
Maakt gebruik van een RS232-interface voor aansluiting op het instrument.
Kan gebruikt worden voor metalen en niet-metalen oppervlakken.
Kan werken met relatieve vochtigheid van 10 tot 95% (niet-condenserend).
Gewicht: 40 g de sensorkop, 420 g het sensorhuis (de elektronica).
Bestand tegen 3 G vibratie (11-200 Hz) per as.
Bestand tegen een schok van 50 G (11 ms) per as.
De kop is bestand tegen een druk van 8 bar.

Interfacing met lektester

De externe temperatuursensor wordt aangesloten op de seriële poort COM2 van het instrument. De aansluiting neemt de poort volledig in beslag en het is niet mogelijk om dubbele kabels te gebruiken om bijvoorbeeld printers of barcodelezers aan te sluiten.

Zowel de omgevingstemperatuur als de temperatuur die door de sensor wordt aangegeven, worden cyclisch met een frequentie van één seconde afgelezen.

De sensor is toe te passen bij de volgende lektesters

8970 – CONTINUOUS STANDARD LEVEL LEAK TESTER
T8990 – ABSOLUTE DECAY STANDARD LEVEL LEAK TESTER
T8090 – DUAL ABSOLUTE STANDARD LEVEL LEAK TESTER
T8060 – DIFFERENTIAL STANDARD LEVEL LEAK TESTER

Terug naar overzicht
Translate