Lektest volgens UNI EN ISO 15995

LPG cilinderafsluiters zijn ontworpen om de stroom van vloeibaar petroleumgas (LPG) vanuit een gasfles te regelen. Het is belangrijk dat deze afsluiters goed werken en geen lekken vertonen om de veiligheid van het gebruik van LPG-gasflessen te waarborgen.

Er zijn verschillende specificaties die worden gebruikt om de afsluiters van LPG-gasflessen te beproeven. Onlangs is norm UNI EN ISO 15995 (Gasflessen – Specificaties voor beproeven van LPG cilinderafsluiters – Handbediend) bijgewerkt in de gassector (medisch, huishoudelijk en industrieel), die voorziet in een herziening van de lektest op hoge druk gaskleppen.

Deze nieuwe norm UNI EN ISO 15995  voorziet in het testen van producten bij een druk tussen 30 en 32 bar, met maximale lekkage van 15 cc/h.

Lektest volgens UNI EN ISO 15995

De verwachte cyclustijd  met de T8090 is ongeveer 45 sec, rekening houdend met vullen, stabiliseren en testtijd

De klep moet volledig worden geopend tijdens de test, d.w.z. dat de dichtheid van de behuizing moet worden gecontroleerd. Onze lektester T8090 DUAL ABSOLUTE-lektester voldoet aan de gestelde eisen in de norm met een  maximale drukschaal van 35 bar.

Terug naar overzicht
Translate