Elektrisch testsysteem in combinatie met lektester.

Bij producenten van huishoudelijke apparatuur en koel- en verwarmingsindustrie krijgen wij vaak de vraag voor systemen die zowel lektesten en de elektrische testen doorvoeren. IONIO BV heeft de mogelijkheid beide testsystemen te combineren in 1 productielijn

Lektester

Als eerste teststap voert men een lektest (of flowtest) uit op het geproduceerde product.

De invoer van gegevens voor de lektest kan met behulp van een barcodescanner plaatsvinden. De ingelezen barcode, QR of datamatrix kan gekoppeld worden aan de uiteindelijke testgegevens die vanuit de lektester worden geëxporteerd als CSV-bestand via USB naar een PC.

De producten die na de lektest in orde zijn kunnen daarna naar de elektrische tester doorgezet worden.


Elektrische veiligheidstester

Voor de elektrische test dienen eerst de gewenste gegevens ingeladen te worden via een barcodescanner. De elektrische tester controleert als eerste stap of de testgegevens van de lektest aanwezig is.

Als deze gegevens aanwezig zijn voert men de gewenste veiligheids- en functietesten door.
Aan het eind van de test en bij in orde meting zal er een label/typeplaat geprint worden met de gewenste gegevens.

De elektrische tester verzamelt de meetgegevens van de lektester en elektrische veiligheidstester en plaats de resultaten en ingevoerde data in een CSV bestand en exporteert deze naar een lokale opslag of netwerkmap.

Combinatie beide testers

In de productie omgeving kan men ook een situatie creëren waarbij men de lektest en elektrische test apart in batches doorvoert.

Dit is ook mogelijk daar de elektrische tester altijd vooraf controleert of er een CSV bestand aanwezig is. Zijn er geen meetgegevens van de lektest aanwezig, dan zal de elektrische test een melding geven dat het product nog geen lektest heeft ondergaan (of de lektest was voorheen niet in orde).

Het testverloop in zowel de lektest als elektrische tester kan men in diverse configuraties leveren.

Data kan worden ingelezen via een 2D scanner die barcode, QR-code en datamatrix ondersteund.

Door het gebruik van deze twee testers wordt de kwaliteit en veiligheid van uw producten verhoogd. Het stelt u in staat om eventuele problemen te detecteren en op te lossen voordat de producten op de markt komen, wat het risico op terugroepacties of juridische aansprakelijkheid vermindert.

Terug naar overzicht
Translate