2 of vierdraads metingen toepassen?

De meeste automatische testsystemen voor kabelbomen bieden 2- of 4-draads weerstandsmetingen.  Sommige systemen bieden ook dubbeldraads metingen, waarbij de flexibiliteit wordt geboden om welke van de twee methoden het meest geschikt is voor de specificaties van het te testen item, normaal gesproken de Unit Under Test (UUT) genoemd.  Een UUT kan een enkele draad, een onderdeel, een subassemblage of het eindproduct zijn.

Om te bepalen of de 2-draads of 4-draads testmethode het meest geschikt is voor uw UUT, moet u begrijpen hoe beide methoden werken.

2-draads weerstandsmeting

De 2-draads testmethode betekent simpelweg dat er twee draden worden gebruikt om de meetapparatuur met de UUT te verbinden.

Om de elektrische weerstand van een component of UUT te meten, wordt er een elektrische stroom doorheen geleid.  De stroom die er doorheen loopt wordt gemeten in Ampère (A) en de spanning erover wordt gemeten in Volt (V). Aangezien de voltmeter (in groen weergegeven in diagram 1) een zeer hoge weerstand heeft, stroomt er slechts een verwaarloosbare stroom doorheen, zodat de stroom die gemeten wordt door de ampèremeter (in rood weergegeven) beschouwd kan worden als gelijk aan de stroom van de UUT (in blauw weergegeven).

De weerstand kan dan worden berekend in Ohms (Ω) met behulp van de wet van Ohm:

In de echte wereld hebben de draden (of interface) die gebruikt worden voor de verbindingen ook elk een kleine elektrische weerstand, dus het werkelijke circuit is zoals hieronder getoond in Diagram 2.  Opmerking: De Ohmmeter vertegenwoordigt het testsysteem, zoals de Automeg® van MK Test.

De gemeten spanning is de som van de spanningen over de UUT en de twee draden die de stroom leveren. Dit wordt in blauw weergegeven in diagram 2 hierboven. De berekende weerstand is dus de weerstand van de UUT, plus de weerstand van de + draad, plus de weerstand van de – draad.

In een Automeg zouden voor 2-draads testen twee aansluitpunten op twee testpunten nodig zijn. De MKAT® software van MK Test kan rekening houden met de extra weerstand van de interfacedraden door een offsetwaarde af te trekken van de gemeten weerstand en het resultaat te rapporteren.

Om deze reden is de 2-draadsmethode geschikt voor de meeste toepassingen waarbij de weerstand moet worden gemeten met een nauwkeurigheid in de orde van Ohm.

4-draads weerstandsmeting

Om de weerstand met een grotere nauwkeurigheid te meten, kan de 4-draads methode gebruikt worden.  Hiervoor moeten vier draden op de UUT worden aangesloten, zoals in schema 3 hieronder in rood en groen is weergegeven.  Dit betekent dat de stroom hetzelfde pad door dezelfde weerstanden volgt, maar dat de spanning direct over de UUT wordt gemeten.

Aangezien de gemeten spanning de spanning is die over de UUT staat, is de berekende weerstand de exacte weerstand van de UUT.  Daarom kan deze methode worden gebruikt om weerstanden in de orde van milli-ohms of micro-ohms te meten.

Samenvatting

Samengevat is 2-draads weerstandstesten een eenvoudigere vorm van meten dan 4-draads testen.  Het biedt metingen die tot op Ohm nauwkeurig zijn.  Bij 4-draads testen daarentegen wordt tweemaal zoveel testpunten gebruikt, maar de nauwkeurigheid is veel groter.

De Automeg reeks van testsystemen biedt modellen voor 2-draads of 4-draads testen, maar de meest populaire modellen zijn die met beide modi.  Veel testtoepassingen kunnen de 2-draads methode gebruiken voor het merendeel van de te meten verbindingen, en 4-draads voor bepaalde verbindingen die een hogere nauwkeurigheid vereisen.

Terug naar overzicht
Translate