Wiskundige berekeningen testwaarden GLP2

Wiskundige berekeningen invoeren tussen verschillende meetwaarden voor extra controle tijdens het testproces.

Met onze GLP2- range hebben we standaard een berekeningen teststap die we kunnen toepassen om waarden van voorgaande teststappen te controleren. Zo kunnen we controleren of er bijvoorbeeld een spreiding is tussen 2 teststappen en daarbij een tolerantie weer te geven.
Op deze manier weten of er niet te veel afwijking is tussen 2 meetwaarden, zoals in onderstaand voorbeeld te zien is.

De standaard berekeningen die in de GLP2-range zijn opgenomen zijn:

  • Som: Alle gemeten waarden worden bij elkaar opgeteld.
  • Symmetrie: Alle resultaten worden gerelateerd aan de gemiddelde waarde van de resultaten. Het resultaat is een procentuele waarde. (maximumwaarde – minimumwaarde) / gemiddelde waarde * 100
  • Gemiddelde: Het gemiddelde uit alle resultaten.
  • Spreiding: Het verschil tussen de grootste en de kleinste gemeten waarde wordt weergegeven.
  • Minimumwaarde: De kleinste gemeten waarde wordt geëvalueerd.
  • Maximumwaarde: De grootste gemeten waarde wordt geëvalueerd.
Terug naar overzicht
Translate