Maximale testspanning Surgetest

De bepaling van de testspanning bij de surgetest is van groot belang. Bij training en gebruik van de surgetester komt vaak de vraag naar voren wat de juiste testspanning is voor laagspanningsmotoren.
Voor de laagspanningsmotoren is de gewenste (maximale) surgetest spanning niet opgenomen in de  Europese normeringen. Om een richtlijn te geven, zie onderstaand een opzet van ervaringswaarden.

Surgetest Surgegrafiek

Wij willen benadrukken dat onderstaande informatie behulpzaam kan zijn om intern te bepalen welke (maximale) surgetest spanning wenselijk is. In het algemeen moet een onderscheid gemaakt worden tussen een nieuwe wikkeling en een wikkeling welke in gebruik is geweest.

De nominale spanning van de elektromotor dient als basis voor de bepaling van de maximaal toelaatbare testspanning.

Hiervoor kan men een vergelijking maken met de basis vuistregels, die gebruikt wordt voor de bepaling van de maximale testspanning, bij de AC hoogspanningstest (Hipot AC).

De vergelijking voor een AC-hoogspanningstest is als volgt:

Utest HVAC = 2x Unom+1000 V

Utest HVAC = maximale testspanning bij een AC-test
Unom = nominale spanning van de elektromotor

Om de maximale surgespanning te bepalen kan de berekende testspanning voor de hoogspanning AC-test met een factor tussen één en twee vermenigvuldigd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt of de wikkeling recentelijk geproduceerd is of dat het een verouderde motor betreft. De testspanning bij een recent geproduceerde wikkeling  kan hoger zijn dan bij een verouderde wikkeling.

MTC2_stator

Rekenvoorbeeld

Op basis hiervan zijn de volgende richtlijnen voor de maximale surge testspanning:

Recent gefabriceerde motor:
Utest Surge max= Utest HVAC*2

Verouderde motor: Utest Surge max= Utest HVAC*1

Onderstaand een voorbeeld om de maximale testspanning te bepalen van de surgetest bij een motor met een nominale spanning van 400 V.
Gebruikmakend van de vergelijking voor de hoogspanningstest, testspanning van 2 x Unom + 1000V  = 2 x 400 V + 1000 V = 1800 V.

Nieuwe wikkeling  Utest Surge max = 1800 V x 2 = 3600 V

Oude wikkeling  Utest Surge max = 1800 V x 1 = 1800 V

Bij verouderde motoren is het zinvol om de spanning langzaam te verhogen naar de gewenste testspanning. Te beginnen met een beginwaarde (bijv. 500 V) tot de maximale testspanning. In geen geval mag het spanningsniveau meer verhoogd worden wanneer er onstabiele surge grafieken optreden.

De Surgetest kan men uitvoeren met verschillende testsystemen
MotorAnalyzer 2
MTC2 en MTC2-R7
Testsysteem MTC3

Terug naar overzicht
Translate