Foute surgemeting, moeten we de motor vervangen of herwikkelen?

IONIO, we hebben een foute surgemeting, moeten we de motor vervangen of herwikkelen?

Een veelvoorkomende vraag vanuit de markt en dit vraagt om een stukje uitleg.

Een voorbeeld van een “onbetrouwbare” vergelijking tijdens de surge is wanneer een rotor aanwezig is in een driefasenmotor.

Door het ongelijke aantal sleuven in de rotor en stator zullen sommige fasewikkelingen een andere rotor “zien”.

Vanwege dit verschil zal een surgemeting (fase-fase) van een compleet gemonteerde motor in sommige gevallen niet eenduidig zijn.

Om te controleren of deze rotor inderdaad van invloed is op de surgemeting, kan men de rotor (indien mogelijk) 360 graden draaien en kijken of de 3 surgegrafieken meebewegen met de rotatie van de rotor.

Als dit inderdaad het geval is weet men in ieder geval of de rotor van invloed is op de surgetest en dat dit niet direct een afkeur is.

In sommige situaties is het niet mogelijk om de as te draaien, dan heeft men nog de mogelijkheid om de “Peak to Peak” meting uit te voeren op enkele fases, dit vraagt in de praktijk een bepaalde knowhow van de persoon die de metingen uitvoert.

Meer weten over de off-line metingen van E-motoren? En de kennis binnen je organisatie up-to date houden? IONIO verzorgt trainingen op maat over de meest voorkomende off-line metingen

Terug naar overzicht
Translate