Uitleg dual absolute lektest

De DUAL ABSOLUTE-modus is een verbetering ten opzichte van de huidige differentiële systemen op de markt, omdat het zorgt voor meer herhaalbaarheid en minder invloed van thermische en mechanische variaties op het referentiegedeelte. Dit komt doordat het referentieobject in deze modus niet continu wordt gevuld en geleegd, zoals bij normale differentiële systemen, maar dat er met programmeerbare intervallen metingen worden uitgevoerd.

In de Dual Absolute modus meet het instrument het drukverschil tussen een testonderdeel en het referentieonderdeel.

n de Dual Absolute modus wordt de meting van het referentieonderdeel opgeslagen in het geheugen van het instrument, zodat deze trend kan worden gebruikt om verschillen met volgende testonderdelen te detecteren. Dit leidt tot de volgende verbeteringen:

Ten eerste wordt de mechanische stress op het referentieonderdeel bijna volledig verminderd, omdat het met tussenpozen wordt gevuld en geleegd in plaats van continu. Dit vermindert de slijtage en verlengt de levensduur van het referentieonderdeel.

Ten tweede kan het referentieonderdeel zich na verloop van tijd beter aanpassen aan de omgevingstemperatuur, omdat het meestal drukvrij is. Dit maakt het mogelijk om differentiële metingen ten opzichte van de testonderdelen altijd nauwkeurig uit te voeren, ongeacht de temperatuurschommelingen in de omgeving.

Terug naar overzicht
Translate