Beproeven met 50 en 60 Hz

Onafhankelijk van de frequentie van het voedingsnet kunnen wij met onze elektrische veiligheidstesters GLP2-ce en GLP2-Basic de uitgangsfrequentie voor de testmethode kiezen.

GLP2 elektrische veiligheidstester

Een toepassing is de productie van producten in Europa, maar die bijvoorbeeld met 60 Hz naar de VS worden verscheept.

Vaak wordt vaak verlangd dat de testen ook met 60 Hz worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de testmethoden van de veiligheidstester kan in het testplan tussen de volgende testmethoden met 50 / 60 Hz uitgangsfrequentie worden omgeschakeld:

PE geleider weerstandstest
HVAC Hoogspanningstest
LEK lekstroomtest
VLEK Vervangende lekstroomtest
FCT Functionele test met wisselspanning

In de teststap kan worden ingevoerd of de test met 50 of 60 Hz frequentie moet worden uitgevoerd.

TECHNISCHE GEGEVENS
Frequenties : 50 of 60 Hz
Uitgangsstroom : max. 5 A
Fasen : 1-fase
Uitgangsspanning : max. 254 V, gelijk aan de functietest.

Terug naar overzicht
Translate