Beproeven elektromotoren met hoogspanningstest AC

Regelmatig komt de vraag naar voren wat de eisen zijn voor de hoogspanningstest AC die men uit moet doorvoeren op elektromotoren. Hier verwijzen wij naar de IEC 60034-1:2017. In deze norm staat omschreven wat de eisen zijn voor nieuwe elektromotoren en herwikkelde elektromotoren.

In basis kent een ieder de vuistregel 2x Unominaal + 1000 Volt.

Wat niet altijd naar voren komt is de tijdsduur van de meting. In de norm voor nieuwe machines staat een tijdsduur omschreven van 60 seconde. Dit kan eventueel (voor bijvoorbeeld een productie waar de tijdsdruk belangrijk is) gereduceerd worden.

Bij het aanpassen van de meettijd moet men een verhoging toepassen op de testspanning en hiermee de meettijd reduceren naar 1 seconde.

In de norm staan diverse verwijzingen waarbij het gewenst is om bij testspanningen <100 kV een stroom toe passen van >100 mA. Ook de oplooptijd (ramp time) van de testspanning kan worden aangegeven in de norm.

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de hoogspanningstest AC voor nieuwe elektromotoren.


Indien men gereinigde motoren heeft of gedeeltelijk verwikkelde motoren kan men een verlaging toepassen op de testspanning. De ervaring is dat men dit doorgaans achterwege laat.
Er zijn diverse eisen in de normen die gesteld worden aan de hoogspanningstest en ook vele uitzonderingen voor o.a. DC machines, vermogens < 1 kW en  nominale spanningen < 100 Volt.

Zoals men kan zien is het beproeven volgens de norm niet zo basic als de vuistregel 2 x U nominaal +1000 Volt. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de norm IEC 60034-1:2017

Voor een geschikte hoogspanningstester of meer informatie, neem contact met ons op.

Terug naar overzicht
Translate