VoltageAnalyzer

Nauwkeurigheid en perfectie
De VoltageAnalyzer wordt gebruikt voor het nauwkeurig meten van hoogspanning

De frequentierespons van de VoltageAnalyzer dekt het bereik af van DC tot zeer hoge puls frequenties in het MHz bereik.

Hierdoor is de VoltageAnalyzer ideaal is voor hoogspanning, Surgespanning en deelontladingsmetingen.

De actieve sonde meet de pieken en spikes direct wanneer zij zich voordoen. Doorgaans kan men dit verschijnsel uitstekend meten direct aan een klemmenbord van de elektromotor
Deze pieken worden veroorzaakt worden door een frequentiedrive of de meetkabels (overschrijding van maximale lengte).

Spanningsmeting bij surge en deelontlading
Het kan voorkomen dat de intern gemeten spanning bij de surgetester niet overeenkomt met de werkelijke surgespanning aan de meetklemmen.

In diverse normen waaronder de NEN-EN-IEC 60034-18-1:2022 staat een gewenste stijgtijd van de Surgetest op basis van 0.3 µs +/- 0.2 µs

De oorzaak kan liggen in de inductiviteiten en/of capaciteiten die optreden in de meetkabel, dit principe versterkt zich indien ook de stijgtijd versneld, dit effect geeft een meting bij de standaard tester die niet optimaal is. Om dit te voorkomen is de VoltageAnalyzer ontwikkeld , de spanningsmeting zal plaatsvinden tussen de fases, daar waar ook de surgetest zal plaatsvinden

Om een AC-motor snel en zonder omklemmen te controleren, heeft de VoltageAnalyzer 3 aansluitingen waar men automatisch kan omschakelen tussen de 3 fases van de machine.

Communicatie met de tester
De Voltage Analyzer heeft een communicatieverbinding naar de MTC2/MTC3 Surge Tester met behulp van een snelle gigabit verbinding brengt de VoltageAnalyzer de gemeten waardes aan de klemmen naar de MTC2/MTC3

De volgende spanningen automatisch gemeten door de actieve probe in de VoltageAnalyzer:

  • Upiek, maximale amplitude
  • Upiek-piek, maximale spanning tussen de hoogste positieve en negatieve amplitude
  • Stijgtijd in ns

Spanningspieken door frequentieomvormer
De bijna rechthoekige spanningsflanken zijn indien direct gemeten aan de drive optimaal, onderstaand figuur geeft de frequentie aan tussen de 2 fases direct gemeten aan de klemmen van de frequentiedrive. Onderstaand figuur toont de pulssequentie van de spanning. Men kan duidelijk de pulsen, pulsbreedte modulatie en de negatieve en positieve halve golf van de “sinus” zien.

Het spanningsniveau is afgeleid van de netspanning van de drive. Aangezien elke drive ingangsspanning van de omvormer eerste gelijkricht, is er in elke omvormer een DC-tussenkring, de regelt een spanning van de ingangsspanning x √2. Bij 230 VAC, een waarde van 320 VDC en bij 400 VAC, een waarde van ongeveer 560 VDC. Het beeld toont een niveau van ongeveer 315 VDC, die goed past bij de 230 VAC voeding.

De motor is verbonden via voedingskabels naar de omvormer. De kabels zijn niet ideale elektrische componenten, maar bestaan uit weerstanden, inductiviteiten en capaciteiten.

Hierdoor zal de ideale blokgolf die men heeft aan de uitgang van de regelaar, vervormd worden op weg naar de motor.

Er ontstaan zeer hoge spanningspieken aan de flanken van de rechthoek. En dit effect zal zich vergroten bij langere voedingskabels.

Onderstaande beelden spreken voor zich.

Kabellengte van 1 mtr.

 

Kabellengte van 10 mtr

 

Kabellengte van 20 mtr

De volgende foto toont een spanningspiek in detail.

Verder lezen

Key facts

De VoltageAnalyzer is te gebruiken in combinatie met onze MTC2 Surgetester
Apparatuur testen?
Wij kunnen iets voor jou betekenen!
Translate