Dynamic MotorAnalyzer online meten

De Dynamic MotorAnalyzer (DMA) is een perfecte aanvulling voor online meten van elektromotoren in het veld of op het proefveld.
Met behulp van zes elektrische metingen (drie maal spanning en drie maal stroom) is het mogelijk een complete analyse te maken van de in bedrijf zijnde elektromotor,
de stroomvoorziening en de belasting.

De DMA vereenvoudigt het proces van data-acquisitie, zonder dat de gebruiker een specialistische kennis nodig heeft.

De Dynamic Motoranalyse in de praktijk.
Het komt vaak voor dat motoren tijdens het bedrijf overbelast raken of uitvallen om een reden die niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Dit kan te wijten zijn aan het voedingsnet, de motor zelf of zijn belasting. De storing kan een elektrische of mechanische oorzaak hebben.

Het vinden van deze storingsoorzaak is vaak moeilijk omdat de motor niet zelden deel uitmaakt van een complexe machine of in een moeilijk toegankelijk systeem is gemonteerd.
De motortoevoerleiding in de motorbesturingskast is echter meestal gemakkelijker toegankelijk.
Hier kunnen de 6 elektrische variabelen (3 x U en 3 x I) direct worden gemeten. De Dynamic MotorAnalyzer bepaalt de “gezondheidstoestand” van uw motor aan de hand van verschillende analysemethoden.

Met de Dynamic MotorAnalyzer krijgt u een eenvoudig te gebruiken meetinstrument om complexe problemen in het machinesysteem op te sporen.
Voordat je een defecte motor vervangt, moet de oorzaak van de storing altijd worden opgehelderd. Anders kan een vervangende motor ook door dezelfde foutoorzaak uitvallen en opnieuw stilstand en reparatiekosten veroorzaken.

Meetfuncties van de Dynamic MotorAnalyzer.
De Dynamic MotorAnalyzer helpt je bij het opsporen en elimineren van typische problemen, maar ook van problemen die moeilijk op te sporen zijn:

Spanningsschommelingen
Harmonische
Problemen met rotorstaven
Mechanische overbelasting
Problemen met de frequentieregelaar
Hiervoor worden de modernste procedures en technologieën van motorstroomanalyse (MCSA – Motor Current Signature Analysis) gebruikt.

Periodieke controles.
Door preventief onderhoud kan je motorstoringen en de daarmee gepaard gaande machinestilstand verminderen. Hiertoe worden met regelmatige tussenpozen controles op elektromotoren uitgevoerd.
De Dynamic MotorAnalyzer slaat alle meetresultaten op, evalueert ze automatisch en presenteert ze overzichtelijk in een trendanalyse.

Zo kunt je negatieve veranderingen in de toestand van het systeem in één oogopslag herkennen en storingen voorkomen door nauwkeurig motoronderhoud.

De testresultaten van de Dynamic MotorAnalyzer kunnen ook worden opgeslagen in een gemeenschappelijke database met de testresultaten van de MotorAnalyzer2 R2  of de MTC2 Surgetester. De gecombineerde grafische verwerking van de gegevens van verschillende testmethoden geeft je een nog dieper inzicht in de conditie van uw elektromotor of apparatuur.

De Dyname MotorAnalyzer voor AC machines
3-fase stroom van de elektromotor.
3-fase spanning van de elektromotor.
Netanalyse.
Weergave van de diverse spanningen (lijn en fasespanningen).
Frequentie.
Asymmetrie van de spanningen volgens de NEMA-norm.
Asymmetrie van de stromen volgens de NEMA-norm.
Harmonische van spanning en stroom.
Harmonische analyse van spanning en stroom.
Totale harmonische vervorming (THD) van spanning en stroom.
Spectrum van de spanning.
Spectrum van de stroom.
Piekwaarden tijdens starten.
Dynamische opslag en analyse van startverloop van de machine.
Schijnbaar, blind en werkelijk vermogen.
Cos Phi.
Belastingsgraad.
Toerentalmeting zonder opnemers.
Nema reductiefactoren.
Vervangend motorschema.
|Efficiency bepaling.
Overbelasting factor.
Rendementsbepaling.
Energiekosten berekening.
Kortsluitanker analyse.
Beproevingen op mechanisch defecten (a-symmetrische belasting).
Langduurmeting.
Piekmetingen bij inschakelen van motor.

Spanning per fase
Ster spanningen U1N – U2N – U3N: U Umin – Ugem – Umax
Lijn spanningen U12 – U23 – U31: Uactueel, Umin – Ugem – Umax
Harmonischen tot en met de 50e harmonische
THD – Totale harmonische vervorming
HVF – power reductie factor door NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
CF – Crest Factor
Onbalans tussen de 3 fasen
Afwijking van Unom
NEMA classificatie, American Association: National Electrical Manufacturers Association
Frequentie, min. – gemiddeld – max.
Fasehoek tussen de 3 fasen
Motor Quality Analyse

Stroom per fase
Motorstromen I1 – I2 – I3: Iactueel, Imin – Igemiddeld – Imax
Harmonischen tot en met de 50e harmonische
THD – Total vervorming
CF – Crest Factor
Onbalans tussen de 3 fasen
Stroomharmonischen
Frequentiespectrum
Load Analyse – Motor Load Analyse
Prestatiemeting als:
1-wattmetermethode
2-wattmetermethode (Aron circuit), met conversie naar 3-wattmetermethode
3-wattmetermethode

Vermogen per fase
P – actief vermogen
S – schijnbaar vermogen
Q – reactief vermogen
Onbalans tussen de 3 fasen
P – actief vermogen, Pactueel, Pmin – Pgem – Pmax
S – schijnbaar vermogen, Sactueel, Smin – Sgem – Smax
Q – reactief vermogen, Qactueel, Qmin – QAVG – Qmax
Vermogen harmonischen
Vermogensspectrum
Cos φ, power factor PF
Toerental bepaling (door middel van een optionele tachometer)
Koppel (berekend en optioneel gemeten)
Koppelrimpel

Meetingangen U + I
3 x 24 bit voor U
3 x 24 bit voor I
Samplerate 100 Ks
Extra analoge / digitale  meetingangen
Directe meting tot 700 Vrms tussen fasegeleiders
Indirecte meting via VT tot 50 KV
Stroom meetbereik 5-3000 A
Indirect via CT tot 10 KA
Wereld voedingsspanning 110 V – 250 V / 47-63 Hz

Verder lezen
Apparatuur testen?
Wij kunnen iets voor jou betekenen!
Translate