Verhuurtester Dynamic MotorAnalyzer

De Dynamic Motor Analyzer (DMA) is een perfecte aanvulling voor de controle van elektromotoren in het veld of op het proefveld.

IONIO heeft de Dynamic MotorAnalyzer in de verhuur welke metingen kan verrichten tot tot 700 Vrms inclusief stroomtangen met een bereik van 20/200 A, 40 kHz.
Meetbereik kan worden verhoogd door middel van CT en VT’s, deze omvormers behoren niet tot de leveromvang.

Met behulp van zes elektrische metingen (drie maal spanning en drie maal stroom) is het mogelijk een complete analyse te maken van de in bedrijf zijnde elektromotor,
stroomvoorziening en de belasting.

De DMA vereenvoudigt het proces van data-acquisitie, zonder dat de gebruiker een specialistische kennis nodig heeft.

De Analyzer voor AC machines

3-fase stroom van de elektromotor.
3-fase spanning van de elektromotor.
Netanalyse.
Weergave van de diverse spanningen (lijn en fasespanningen).
Frequentie.
Asymmetrie van de spanningen volgens de NEMA-norm.
Asymmetrie van de stromen volgens de NEMA-norm.
Harmonische van spanning en stroom.
Harmonische analyse van spanning en stroom.
Totale harmonische vervorming (THD) van spanning en stroom.
Spectrum van de spanning.
Spectrum van de stroom.
Piekwaarden tijdens starten.
Dynamische opslag en analyse van startverloop van de machine.
Schijnbaar, blind en werkelijk vermogen.
Cos Phi.
Belastingsgraad.
Toerentalmeting zonder opnemers.
Nema reductiefactoren.
Vervangend motorschema.
|Efficiency bepaling.
Overbelasting factor.
Rendementsbepaling.
Energiekosten berekening.
Kortsluitanker analyse.
Beproevingen op mechanisch defecten (a-symmetrische belasting).
Langduurmeting.
Piekmetingen bij inschakelen van motor.

Spanning per fase

Ster spanningen U1N – U2N – U3N: U Umin – Ugem – Umax
Lijn spanningen U12 – U23 – U31: Uactueel, Umin – Ugem – Umax
Harmonischen tot en met de 50e harmonische
THD – Totale harmonische vervorming
HVF – power reductie factor door NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
CF – Crest Factor
Onbalans tussen de 3 fasen
Afwijking van Unom
NEMA classificatie, American Association: National Electrical Manufacturers Association
Frequentie, min. – gemiddeld – max.
Fasehoek tussen de 3 fasen
Motor Quality Analyse

Stroom per fase

Motorstromen I1 – I2 – I3: Iactueel, Imin – Igemiddeld – Imax
Harmonische tot en met de 50e harmonische
THD – Total vervorming
CF – Crest Factor
Onbalans tussen de 3 fasen
Stroomharmonischen
Frequentiespectrum
Load Analyse – Motor Load Analyse
Prestatiemeting als:
1-wattmetermethode
2-wattmetermethode (Aron circuit), met conversie naar 3-wattmetermethode
3-wattmetermethode

Vermogen per fase

P – actief vermogen
S – schijnbaar vermogen
Q – reactief vermogen
Onbalans tussen de 3 fasen
P – actief vermogen, Pactueel, Pmin – Pgem – Pmax
S – schijnbaar vermogen, Sactueel, Smin – Sgem – Smax
Q – reactief vermogen, Qactueel, Qmin – QAVG – Qmax
Vermogen harmonischen
Vermogensspectrum
Cos φ, power factor PF
Toerental bepaling (door middel van een optionele tachometer)
Koppel (berekend en optioneel gemeten)
Koppelrimpel

Meetingangen U + I

3 x 24 bit voor U
3 x 24 bit voor I
Samplerate 100 Ks
Extra analoge / digitale  meetingangen
Directe meting tot 700 Vrms tussen fasegeleiders
Indirecte meting via VT tot 50 KV
Stroom meetbereik verhuurtester 20/200 A, 40 kHz
Indirect via CT tot 10 KA
Wereld voedingsspanning 110 V – 250 V / 47-63 Hz

Minimale verhuurperiode:  1 week

Verder lezen

Key facts

Minimale verhuurperiode 1 week
Apparatuur testen?
Wij kunnen iets voor jou betekenen!
Translate