Verhuur Veiligheidstester GLP2-Basic 1930 TP

GLP2- Basic elektrische veiligheidstester met Windows 10 PC

7  testmethoden in één apparaat.  De “all-in one” veiligheidstester is te huur bij IONIO.
De huurtester zal worden geleverd met Win10 PC, aansluitbox, meetsonde, tweehandbediening, noodstop en eventueel een labelprinter en barcodescanner.

Testsysteem voldoet aan de gestelde eisen in de normering NEN-EN 50191:2010. Installatie en bedrijfsvoering van elektrische beproevingsapparatuur

Aardingsmeting

1 – 30 AAC ; 6 of 12 V ; 0 – 1 Ω.

Isolatieweerstandstest

50 – 1000 VDC potentiaalvrij; max. 10 GΩ; veiligheidsstroom beperkt.

Hoogspanningstest HV-AC

50 – 6000 VAC  potentiaalvrij, elektronisch gestabiliseerd; max. 100 mA.

Hoogspanningstest HV-DC

50 – 6000 VAC niet potentiaalvrij, elektronisch gestabiliseerd; max. 4 mA.

Continuïteitstest

1 Ohm – 100 KOhm ; 2-draads meting.

Functionele test

12 – 260 VAC elektronische controle; 0,1 mA – 5 A; alle metingen zijn TRMS.
Inclusief geïntegreerde scheidingstransformator.

Lekstroomtest

1 μA – 30 mA; automatisch bereik; max. 500 Hz.
Specificaties EN60990, EN 60601, UL1026, UL1283.

Visuele inspectie

Visuele evaluatie / visuele controle van het testobject door de gebruiker en bevestiging van de test met IO of NIO.

Leveromvang

De huurtester zal worden geleverd met Windows 10 PC, aansluitbox, meetsonde en eventueel een labelprinter en barcodescanner.
Minimale verhuurtermijn bedraagt 1 week.

Verder lezen
Apparatuur testen?
Wij kunnen iets voor jou betekenen!
Translate