Barcode scanner

Algemeen

Scannen versus handmatige invoer.

Efficiënt en storingsvrij.
Vaak worden een of meer barcodes gescand voordat een meting wordt gestart.

De barcode dient bijvoorbeeld voor de automatische selectie van de bijbehorende testreeks of voor het vastleggen van het serienummer (artikelnummer) en andere kenmerken. Deze gegevens worden gebruikt voor de duidelijke toewijzing van testresultaten aan een testobject en worden in het label geplaatst en aan het einde van een test afgedrukt.

1D-barcodescanner
2D-barcodescanner
handmatige scanners
camerascanners
radioscanners

scannen van serienummers
scannen van typen testobjecten met automatisch laden van de bijbehorende testreeks
scannen van ordergegevens
scannen van operatornamen
vrij configureerbare filters om ordergegevens uit complexe codes te filteren

Apparatuur testen?
Wij kunnen iets voor jou betekenen!
Translate