Normeringen

Onderstaand een beknopt overzicht van de diverse normeringen die met behulp van onze beproevingssystemen doorlopen worden.

EN IEC 50106 – Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen
EN IEC 60034 – Roterende elektrische machines
EN IEC 60060 – Hoogspanningsbeproevingstechniek
EN IEC 60065 – Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen
EN IEC 60204 – Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines
EN IEC 60335 – Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen
EN IEC 60598-1 – Verlichtingsarmaturen
EN IEC 60601 – Medische elektrische toestellen
EN IEC 60745 – Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap
EN IEC 60884 – Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik
EN IEC 60851-5 – Elektrische eigenschappen wikkeldraad
EN IEC 60947 – Laagspanningsschakelaars
EN IEC 60950 – Apparatuur voor informatietechniek
EN IEC 60990 – Meetmethoden voor contactstroom en lekstroom
EN IEC 61010 – Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik
EN IEC 61029 – Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving
EN IEC 61180 – High-voltage test techniques for low-voltage equipment
EN IEC 61347 – Toebehoren voor lampen
EN IEC 61439 – Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
EN IEC 61558 – Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen
EN IEC 61730 – Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules
EN IEC 60034-18-34 – Roterende elektrische machines – Beproevingsprocedures voor vormspoelwikkelingen
EN IEC 60034-1 -Roterende elektrische machines – Deel 1: Beoordeling en prestatie
EN IEC 60034-18 – Deelontladingsvrije isolatiesystemen Type 1
EN IEC 156/95 – Testing of insulating oil


IEEE Std 43-2000 – Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machines
IEEE Std 522-1992 – IEEE Guide for Testing Turn-To-Turn Insulation on Form-Wound Stator Coils for Alternating-Current Rotating Electric Machines
IEEE Std 95-1977 – IEEE Recommended Practice for Insulation Testing of Large AC Rotating Machinery With High Direct Voltage


UL 2231 – Standard for Safety for Personnel Protection Systems for Electric Vehicle (EV)
UL 101 – Leakage Current for Appliances
UL 61730-2 – Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification – Part 2: Requirements for Testing
UL 61010 – Standard for Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use
UL 508 – Industrial Control Equipment


MG 1-1987 – Determination of Motor Efficiency and Losses
AR100-1998 / 2015 – Recommended Practice for the Repair of Rotating Electrical Apparatus
BGI 891 – Errichten und Betreiben von elektrischen Prüfanlagen ASTM
D149 – Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials

Lektesten

UNI EN ISO 15995:2010 Specifications and testing of LPG cylinder valves – Manually operated

Translate